Naše služby

 

Terénne úpravy:

 • stiahnutie ornice
 • zrovnávanie pozemku
 • navážka a rozplanírovanie zeminy
 • svahovnie pozemkov 
 • vykopávanie svažníc v kopcovitom teréne
 • vykopávanie rýh pre odpadovú kanalizáciu
 • pieskovanie, štrkovanie jám a rýh
 • modelovanie a planírovanie terénu
 • spätné zásypy
 • hrubé terénne úpravy 
 • hutnenie dna výkopov a iné úpravy podľa Vašich požiadaviek
 • čistenie zanedbaných pozemkov a objektov

Výkopové a zemné práce:

 • príprava staveniska
 • hĺbenie základov a základových pásov
 • prípravné práce pre stavby
 • výkopy jám rôznych rozmerov
 • výkopy inžinierskych sietí (voda, plyn, kanalizacia)
 • výkopové práce pri budovaní jazierok a stavby bazénov

Demolačné práce:

 • búranie starých budov, betónové objekty, strechy
 • búranie stavieb všetkého druhu – vodorovné i zvislé konštrukcie
 • s každým búraným objektom si poradíme

Prevoz :

 • sypkých aj pevných materiálov
 • lomeného kameňa
 • makadamu
 • zeminy
 • štrku
 • zmiešaného materiálu
 • stavebného materiálu
 • vozidlom MAN s hydraulickou rukou - nosnosť 10,9t/m

Odvoz :

 • odvoz stavebného odpadu aj vo väčšom množstve
 • odvoz a likvidácia prebytočnej zeminy
 • odvoz komunálneho odpadu na skládku
 • našimi kontajnermi odvezieme 8,5m3

Našim hlavným cieľom je:

 • vysoká kvalita prevedených prác
 • dodržiavanie stanovených termínov a cien
 • žiadne alebo minimálne počty reklamácií
 • snaha splniť Vaše najnáročnejšie požiadavky

Na našu profesionalitu sa môžte spoľahnúť, Vaša spokojnosť je prvoradá.


Tvorba webových stránok: Vlastný web, on-line služba spoločnosti Xion, s.r.o.
Nastavenie cookies | Prihlásenie >